Strona główna

Harmonogram spotkań z rodzicami.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

TERMIN

RODZAJ

10 IX 2019r. (Gliwicka)

11 IX 2019r. (Gimnazjalna)

Wywiadówka

12 XI 2019r. (Gliwicka)

13 XI 2019r. (Gimnazjalna)

Konsultacje

03 XII 2019r. (Gliwicka)

04 XII 2019r. (Gimnazjalna)

Konsultacje –

zagrożenia oceną niedostateczną

28 I 2020r. (Gliwicka)

29 I 2020r. (Gimnazjalna)

Wywiadówka

24 III 2020r. (Gliwicka)

25 III 2020r. (Gimnazjalna)

Konsultacje

12 V 2020r. (Gliwicka)

13 V 2020r. (Gimnazjalna)

Konsultacje –

zagrożenia oceną niedostateczną
oraz propozycja ocen końcowych