Strona główna

Obiady szkolne

Kwota za obiady w stołówce szkolnej za miesiąc 

PAŹDZIERNIK 2023r. wynosi:

22 dni* x 9 zł = 198 zł.*

Termin płatności do 10.10.2023r. - prosimy o terminowe wpłaty!

( *nie dotyczy osób, które posiadają odliczenia z miesiąca poprzedniego -

te osoby otrzymały już lub niebawem otrzymają sms-y z kwotą do zapłaty)."


biblioteka 2

KATALOG ONLINE BIBLIOTEKI

Sposób logowania jest taki sam, jak do dziennika elektronicznego.